Dětský lesní klub s respektujícím přístupem

Vítejte na stránkách našeho dětského lesního klubu, místa, kde děti objevují krásy přírody, rozvíjejí svou fantazii a učí se respektu k sobě i okolí.

Celý rok venku

Většina aktivit se odehrává venku, děti si hrají a učí se za každého počasí (až na výjimky) v lese, v přírodě, tedy v prostředí, které bylo po staletí pro vývoj dítěte přirozeným. V klidném prostředí lesa mohou děti přirozeně rozvíjet všechny smysly, hrubou i jemnou motoriku, mají možnost vnímat rytmus změn ročních období a přírodních jevů. Prostředí bez všudypřítomných hraček podporuje tvořivost dětí a přímý kontakt s rostlinami i živočichy vede děti k jejich poznání a následnému respektování i ochraně. 

Svobodná hra

Podporujeme svobodnou hru jako hlavní způsob učení. Děti mají prostor pro volnou hru, která rozvíjí jejich kreativitu, samostatnost a sociální dovednosti.

Svobodná hra předškolních dětí hraje klíčovou roli v jejich vývoji. Je to proces, kdy děti mají možnost prozkoumávat svět kolem sebe, experimentovat, budovat vztahy a rozvíjet své dovednosti bez přímého vedení dospělých. Během volné hry děti mají svobodu rozhodovat, co chtějí dělat, kde chtějí být a s kým chtějí interagovat. Učí se spolupracovat, vyjednávat, řešit konflikty a rozvíjet svou vlastní identitu prostřednictvím interakcí s ostatními dětmi. Dítě při svobodné hře zkoumá své okolí a plní úkoly, které si samo zadalo, a je pak zcela pohlceno jejich řešením. Tento proces podporuje rozvoj kreativity, sociálních dovedností, emocionální inteligence a vnitřní motivace dítěte. Dítě posouvá samo sebe dál ve vývoji.

My dospělí máme ve svobodné hře důležitou roli jako pozorovatelé a podporovatelé. Naší úlohou je vytvořit prostředí, které podněcuje kreativitu a bezpečně podporuje dětský výzkum. Prostor k volné hře tedy vytváříme cíleně – naše zahrada i blízký les dětem poskytují dostatečně inspirující terén zvoucí ke zkoumání, různorodým úkolům a aktivitám. Děti mají příležitost hrát si s vodou, hlínou, pískem a dalšími přírodními materiály.

Respektující přístup

Každé dítě je jedinečné a zaslouží si být respektováno a přijímáno takové, jaké je. Vytváříme prostředí, ve kterém se děti mohou cítit svobodně a mohou bezpečně projevovat své pocity a emoce. Aktivně dětem nasloucháme, bereme v úvahu jejich pocity, myšlenky a názory a snažíme se porozumět jejich perspektivě. Děti u nás mohou projevit, co cítí, aniž by byly hodnoceny a posuzovány, mohou se radovat, ale i plakat nebo vztekat a nebudou na své emoce samy. Naše otevřená srdce a náruč jsou tu pro ně.

Hranice

Poskytujeme dětem potřebnou míru svobody, ale i hranice, tak aby byla dobře vyvážena volnost dítěte s pravidly společného soužití – tedy potřeba jednotlivce a potřeba skupiny. To vše v duchu „Svoboda jednoho končí tam, kde začíná svoboda druhého.“ 

Spolupráce

Podporujeme spolupráci a snažíme se vytvářet nesoutěžní prostředí, aby každé z dětí zažilo v některých oblastech pocit úspěchu. Podporujeme jejich kreativitu a individualitu. Nikdo z nás není lepší ani horší. Každý jsme jiný a vzájemně se doplňujeme a vytváříme jeden celek. Každý má ve skupině své nezastupitelné místo dané svou jedinečností. Můžeme se od sebe hodně naučit a to jak děti od dospělých, děti od sebe navzájem, tak i dospělí od dětí a od sebe navzájem.

Bezpečné riziko

Aby se dítě mohlo zdokonalovat nebo naučit něco nového, je při jeho rozvoji velmi důležitá důvěra. Proto vědomě pracujeme s bezpečným rizikem. Věříme, že děti dokáží odhadnout své možnosti – za našeho bedlivého dohledu je necháváme lézt na stromy, zacházet s nářadím apod. Vždy jsme nablízku ku pomoci.

Individuální přístup

Naše skupinka je složena z malého počtu dětí ve věku 3 až 7 let. Takto malý kolektiv umožňuje individuální přístup k dětem, bližší porozumění jejich specifických potřebám a zajišťuje velkou míru pozornosti. Práce s dětmi v lesním klubu je ovlivněna i ročním obdobím a aktuálním počasím, kterému přizpůsobujeme náplň činností a volíme odpovídající zázemí.

Výhody věkově smíšené skupinky

Věkově smíšená skupina je pro děti přirozeným modelem společnosti, ve které žijeme. Napodobuje přirozené rodinné prostředí, kde se mladší děti učí od starších sourozenců. Starší děti se stávají vzory a mladší děti jsou motivovány k učení tím, že sledují a napodobují své starší kamarády. Tento dynamický proces podporuje aktivní a spontánní učení.

Starší děti se učí empatii, trpělivosti a zodpovědnosti, když pomáhají mladším. Naopak mladší děti se učí komunikovat, vyjednávat a spolupracovat. Když starší děti pomáhají mladším, posilují tím své vlastní sebevědomí a sebeúctu. Cítí se užitečné a důležité. Na druhou stranu, mladší děti získávají sebevědomí tím, že vidí, že jsou součástí komunity, kde se o ně starají a podporují je starší děti. Tato interakce mezi různými věkovými skupinami posiluje sociální dovednosti a připravuje děti na reálné životní situace.

Adaptace nových dětí

Každé dítě je jedinečné a prožívá nové situace svým vlastním způsobem. Proto u nás neexistuje jednotný časový rámec pro adaptaci. Rodiče mohou být s dítětem tak dlouho, jak je potřeba, dokud se dítě necítí bezpečně a samo se nerozhodne, že už zvládne a chce být s námi v klubu samo. Tento přístup umožňuje dítěti přirozeně se začlenit do nového prostředí a vytvořit si pozitivní vztah k ostatním dětem i průvodcům.

Naším cílem je vytvořit pro dítě takové prostředí, ve kterém se bude cítit bezpečně a šťastně. Pokud máte jakékoli dotazy ohledně adaptace, neváhejte nás kontaktovat. Rádi vám poskytneme veškeré informace a podporu, kterou budete potřebovat k tomu, aby začátek v našem dětském lesním klubu byl co nejpříjemnější a nejhladší.

Aktivity

Volná hra je to nejvíc, co můžeme dítěti dopřát. Někdy jsou dětem nabízeny různé činnosti, ale ony samy se mohou rozhodnout, zda budou jen přihlížet nebo se aktivně zapojí. Kromě každodenního pravidelného pobytu v lese se s dětmi staráme o vlastní zahrádku, vaříme v blátivé kuchyni, zpíváme, povídáme si, hrajeme si divadlo, hrajeme na elementární hudební nástroje a všemožně tvoříme. Jezdíme i na výlety a v dalším roce nás čeká několik krásných společných akcí se spřízněnou mateřskou školou v Hostovicích – nechte se překvapit!

Zázemí

Naším hlavní zázemím je pravé indiánské týpí a tělocvična ve zděné budově areálu, včetně hygienického zázemí. V budově mají děti uložené náhradní oblečení a spací potřeby.

Předškoláci

Náš dětský lesní klub nemůže nabídnout předškolní přípravu akreditovanou MŠMT, jelikož není registrován v rejstříku lesních mateřských škol MŠMT. Z formálního hlediska je z tohoto důvodu nutné zapsat dítě do spádové mateřské školy na individuální vzdělávání a domluvit si zde podrobnosti.

V rámci každodenního programu však v našem klubu předškolní příprava přirozeně probíhá a děti jsou dostatečně připraveny k zápisu do první třídy. Jedna z průvodkyň se ve své činnosti zaměřuje na práci s předškoláky a v době poobědového odpočinku mladších dětí s předškoláky trénuje kompetence potřebné ke zvládnutí prvního ročníku ZŠ.

🦔🐾🌳🐿🐜🦉🍂🪵🐾🌳🦔🐾🌳🐿🐜🦉🍂🪵🐾🌳🦔🐾🌳🐿🐜🦉🍂🪵🐾🌳🦔🐾🌳🐿🐜🦉🍂🪵🐾🌳

Pro koho?

Náš dětský lesní klub je určen dětem od 3 let až do začátku školní docházky. Spodní věková hranice není striktně daná a více závisí na úrovni samostatnosti a fyzické zdatnosti dítěte, aby zvládlo delší pobyty venku a cítilo se přitom psychicky komfortně. Naše 2 průvodkyně mají na starosti vždy maximálně 12 dětí.

🦔🐾🌳🐿🐜🦉🍂🪵🐾🌳🦔🐾🌳🐿🐜🦉🍂🪵🐾🌳🦔🐾🌳🐿🐜🦉🍂🪵🐾🌳🦔🐾🌳🐿🐜🦉🍂🪵🐾🌳

Co s sebou?

Vzhledem k tomu, že trávíme velkou část dne celoročně venku, je nutné, aby děti měly oblečení a vybavení odpovídající aktuálnímu počasí. Každé dítě má v zázemí klubu svůj úložní prostor s náhradním oblečením, které rodiče doplňují podle ročního období, počasí a aktuálních potřeb.

Vybavení do zázemí:

  • přezůvky
  • sáček s náhradním oblečením (s přihlédnutím k ročnímu období)
  • polštářek, spacák nebo deka

Vybavení do lesa:

  • dětský batůžek s upravitelnými popruhy a hrudním pásem (pokud máte batůžek bez hrudního pásu, lze dokoupit univerzální hrudní pás např. v Decathlonu)
  • v batůžku: lahvička s pitím (v zimě ideálně termoska s brčkem, např. zde), krabička se svačinou, pěnový podsedák nebo kousek karimatky na sezení venku (např. zde), náhradní ponožky a spodní prádlo v igelitovém sáčku, pláštěnku a kapesník nebo balení papírových kapesníčků
  • pevná kotníková obuv (v závislosti na počasí i naimpregnovaná, s membránou), holinky – lze mít stabilně uschované v zázemí miniškoličky
  • funkční oblečení (především v zimním období)
  • pokrývka hlavy, v zimě rukavice

V případě velmi chladného počasí je dobré vytvořit několik vrstev, které mají zateplující funkci. Vždy je lepší obléci dítěti více tenčích vrstev než jednu silnější.

S ohledem na častý pobyt venku a v lese je obuv i oblečení vystaveno větší zátěži a může snadněji dojít k roztržení, odření, zašpinění, v případě lahviček s pitím nebo krabiček na svačinku i ke ztrátě. Je třeba mít toto na vědomí a přizpůsobit tomuto faktu jeho výběr.

Všechno vybavení prosíme na viditelném místě PODEPIŠTE nebo označte obrázkovou samolepkou se jménem dítěte, usnadníte tím orientaci průvodcům dětí i dětem samotným.

🦔🐾🌳🐿🐜🦉🍂🪵🐾🌳🦔🐾🌳🐿🐜🦉🍂🪵🐾🌳🦔🐾🌳🐿🐜🦉🍂🪵🐾🌳🦔🐾🌳🐿🐜🦉🍂🪵🐾🌳

Denní režim

Níže uvedený režim dne je pouze rámcový. Rytmus dne se přizpůsobuje počasí i aktuální potřebě dětí. Každý den nám přináší nové okamžiky a situace, které vyžadují různé způsoby řešení a uvedené časy tedy mohou být i velmi proměnlivé.

7:308:45  příchod dětí, volná hra a činnosti dle vlastní volby, spolupráce s průvodcem (zalévání záhonků, hrabání listí, sněhu apod.)

8:459:00  ranní kruh (rituální aktivity: přivítání písničkou, protažení, tanec), zopakování našich pravidel

9.00 – 9:30  svačina, hygiena, v zimě strojení a příprava batůžků na dopolední pobyt venku

9:3012:00  pobyt venku – volná hra s nabídkou vedených činností v okolí týpí, na hřišti, výpravy do lesa, práce na zahradě, tvoření

12:0012:30  hygiena, příprava na oběd a oběd, úklid po obědě

12:3013:00  vyzvedávání dětí po obědě, příprava na odpolední odpočinek, čtení pohádek a příběhů

13:0014:00 odpočinek, klidové aktivity pro nespící děti; předškolní příprava, práce s pomůckami – starší děti

14:0014:30  úklid po odpočinku a spaní, odpolední svačinka

14:30 – 16:00  odpolední program – volná hra, tvoření, vyzvedávání dětí a úklid

🦔🐾🌳🐿🐜🦉🍂🪵🐾🌳🦔🐾🌳🐿🐜🦉🍂🪵🐾🌳🦔🐾🌳🐿🐜🦉🍂🪵🐾🌳🦔🐾🌳🐿🐜🦉🍂🪵🐾🌳

Modely docházky dětí

Nabízíme různé modely docházky dětí – jednodenní, dvoudenní, třídenní, čtyřdenní a pětidenní. Provoz klubu je celodenní v rozmezí 7:30 – 16:00.

🦔🐾🌳🐿🐜🦉🍂🪵🐾🌳🦔🐾🌳🐿🐜🦉🍂🪵🐾🌳🦔🐾🌳🐿🐜🦉🍂🪵🐾🌳🦔🐾🌳🐿🐜🦉🍂🪵🐾🌳

Ceník pro školní rok 2024/2025

Náš dětský lesní klub nespadá pod žádné státem dotované zařízení a školkovné je tedy výhradním způsobem financování jeho chodu. Chápeme, že je pro spoustu rodičů školkovné v lesním klubu finančně náročné, zároveň je ale jeho současná výše na hraně udržitelnosti k zajištění stabilního provozu klubu. Velmi si vážíme veškeré vaší dosavadní i budoucí podpory.

 měsíční paušál
1 den v týdnu2 000 Kč
2 dny v týdnu3 700 Kč
3 dny v týdnu4 900 Kč
4 dny v týdnu5 900 Kč
5 dní v týdnu6 900 Kč

Cena je každý měsíc stejná, bez ohledu na přesný počet pracovních dní v měsíci, svátky či prázdniny.

Řádně omluvené dny (do 7:00 ráno omlouvaného dne), lze dle kapacitních možností klubu nahradit.

🦔🐾🌳🐿🐜🦉🍂🪵🐾🌳🦔🐾🌳🐿🐜🦉🍂🪵🐾🌳🦔🐾🌳🐿🐜🦉🍂🪵🐾🌳🦔🐾🌳🐿🐜🦉🍂🪵🐾🌳

Organizace školního roku 2024/2025

Školní rok začíná v pondělí 2.9.2024 a končí v pátek 27.6.2025.

Podzimní prázdniny: úterý 29.10.2024 a středa 30.10.2024 (předtím státní svátek v pondělí 28.10.2024)

Vánoční prázdniny: pondělí 23.12.2024 až neděle 5.1.2025

Jarní prázdniny (Pardubice): 3.2.2025 až 7.2.2025

Velikonoční prázdniny: čtvrtek 17.4.2025

🦔🐾🌳🐿🐜🦉🍂🪵🐾🌳🦔🐾🌳🐿🐜🦉🍂🪵🐾🌳🦔🐾🌳🐿🐜🦉🍂🪵🐾🌳🦔🐾🌳🐿🐜🦉🍂🪵🐾🌳

Stravování

Děti si nosí své podepsané lahvičky s pitím, svačinku a oběd z domu. Oběd mohou mít v termoboxu nebo v obyčejné krabičce na jídlo – v budově máme možnost ohřátí. Vodu, ovocnou šťávu nebo čaj v průběhu dne doplňujeme.

🦔🐾🌳🐿🐜🦉🍂🪵🐾🌳🦔🐾🌳🐿🐜🦉🍂🪵🐾🌳🦔🐾🌳🐿🐜🦉🍂🪵🐾🌳🦔🐾🌳🐿🐜🦉🍂🪵🐾🌳

Připojte se k nám a nechte své děti zažít kouzlo přírody, radost z objevování a pocit přijetí v našem dětském lesním klubu. Společně vytváříme místo, kde děti mohou růst, učit se a být šťastné.

Na vás i vaše děti se těší průvodkyně – Lenka a Kristýna 🌼