Pro naši lesní miniškoličku 🦔🐾🌲🍄🐿🐇🌳 jsme pořídili indiánský stan týpí, který bude sloužit jako naše hlavní zázemí od jara do podzimu. Díky Burze filantropie jsme na jaře roku 2022 našli 2 skvělé partnery, kteří náš plán podpořili finančním darem do začátku. Touto cestou moc děkujeme společnosti ERA (finanční dar 10.000 Kč) a paní senátorce Miluši Horské (finanční dar 5.000 Kč), kteří nám pomohli náš záměr nastartovat.

Děti vždy formuje prostředí, ve kterém vyrůstají. Snažíme se vést děti k úctě k životu, k sobě samému i k sobě navzájem, pozorujeme vše, co se v přírodě děje a učíme se od ní. Týpí je tradiční přírodní stavbou indiánů, kteří žili s přírodou v souladu. Energie kruhu podporuje přirozené proudění v přírodě, ale i v celém vesmíru a již sama o sobě působí harmonicky a podporuje správnou funkci celého těla – to dobře vědí nejen indiáni, ale i mongolští pastevci (jurty) a další národy již po generace žijící v souladu s přírodou.

Spaní v týpí je pro děti něčím krásným. Jsme obrovsky šťastní, že se nám podařilo náš záměr zrealizovat a dopřát tak dětem harmonické prostředí, ve kterém budou vyrůstat a na které budou jako dospělí s láskou vzpomínat.